Thông Tin

Khách Du Lịch Đến Nha Trang Có Thời Gian Lưu Trú Cao Gấp Gần 4 Lần TPHCM
Khách Du Lịch Đến Nha Trang Có Thời Gian Lưu Trú Cao Gấp Gần 4 Lần TPHCM

Theo thống kế, ngành du lịch Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, mặc dù có lượng phòng khách sạn cao nhất cả nước nhưng khách đến TPHCM chỉ tiêu không quá 300 USD và ở không quá 1 ngày là hết chỗ chơi thì tại Nha Trang thời gian lưu trú của khách quốc tế đã đạt 3,5 ngày, cao nhất trong số các thành phố biển.

Bạn cần hỗ trợ? Chat ngay