Phong Tục

Khám Phá Phong Tục Tết Cổ Truyền Của Người Việt!

Tết cổ truyền và phong tục tết cổ truyền của người Việt có vai trò rất quan trọng. Là ngày lễ lớn nhất trong năm và là dịp mà cả nhà quay quần bên nhau. Dù là những người con xa quê cũng luôn nhớ về ngày này. Phong tục ngày tết mang đậm bản sắc dân tộc và được duy trì đến ngày nay.

Điểm Đến

Thông Tin

Truyền Thống